Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

GNBLab Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ; GNBLab Sp. z o.o.
Adres siedziby: 90-361 ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 270
Adres prowadzenia działalności: 90-361 ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 270

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

NIP 725-209-39-73
Adres poczty elektronicznej: hurt@gnb-lab.com
Adres strony internetowej: gnb-lab.com
Numer telefonu: 797-487-965